Webbversion

SKOLKONTAKT

Social färdighetsträning i grupp för elever med autism
eller autismliknande svårigheter i sociala situationer

Allt fler ungdomar får diagnosen autism eller står i kö för en utredning och har svårt med sociala samspelssituationer i skolan. För att hjälpa dessa elever har SKOLKONTAKT tagits fram av Christina Coco, Anna Fridell, Anna Borg och Sven Bölte på KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet.

SKOLKONTAKT är ett manualbaserat program med tydliga riktlinjer för utförande och är avsett att användas från årskurs 8 och på gymnasiet. Det har sitt ursprung i KONTAKT, social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar som används i kliniska sammanhang. Grupptränare i SKOLKONTAKT kan vara lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger eller personal från elevhälsan som till exempel kan handledas av skolpsykolog.

Vill du bläddra i SKOLKONTAKT?
Kom till SETT på Kistamässan 18–20 april.
Träffa Hogrefe i monter B:38 och kika på materialet.
Onsdag 19 april kl. 17-17.30 gästas vi av Christina Coco som svarar på frågor.

Läs mer om SETT


Webinar 9 maj kl 12-13

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar om SKOLKONTAKT

Webinaret hålls av Christina Coco som är legitimerad psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi.

Christina arbetar på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) som projektkoordinator för projektet SKOLKONTAKT.
Anmälan till webinaret och mer information om SKOLKONTAKT

 

 
Webinar för dig som är leg. psykolog
eller student på psykologprogram:

 

Automatiskt rättade testresultat

Flera kliniska test och test för kartläggning av läs- och skrivförmåga i Hogrefes sortiment är utvecklade och publicerade i både papper & penna-version och digital version i Hogrefe Testsystem, HTS.

I den digitala plattformen är testresultaten tillgängliga direkt efter genomförd testning och presenteras i en pdf-rapport med en översikt av testresultaten.

Se aktuellt digitalt testutbud
Hogrefe Psykologiförlaget AB
info@hogrefe.se             www.hogrefe.se

Webbversion
Avregistrera dig här