Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 5:2018
från Stiftelsen Äldrecentrum
Solnedgång över Hägersten, Stockholm
Reflektionshandboken
Hösten är här med nya aktiviteter
Efter en solig sommar sätter höstens arbete igång på Äldrecentrum! Vi har packat upp efter försommarens flytt till nya fina lokaler på Sveavägen 155, som vi delar med Svenskt Demenscentrum. I början av september välkomnar vi vår nya direktör Åsa Hedberg Rundgren.
Ett antal utredningar startar medan andra slutförs. Vi håller reflektionsutbildningar och en utbildning om våld i nära relationer, se vår kalender! Äldrecentrums rapporter finns i pdf-format:  http://www.aldrecentrum.se/publikationer Många av dem kan också beställas i tryckt form.(kostnad 100:-) på info@aldrecentrum.se
Där beställer du också vår fina bok "Reflektion som arbetsutveckling" av Marie Birge Rönnerfält & Eva Norman om hur reflektion kan användas för utveckling av grupper och arbetsplatser. Fokus är arbetsgrupper inom vård och omsorg, men metoderna och lärdomarna kan användas i många fler grupper och sammanhang - överallt där det krävs att människor arbetar tillsammans (Kostnad 240:- exklusive moms.).
Frukostseminarium 11/9  om "Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län"
Välkommen till frukostseminarium & presentation av Äldrecentrums rapport: Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län - En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (rapport 2018:1)
När: Tisdag, 11 september, 2018 kl 08.00 - 09.30.
Var: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11 Anmälan - senast 4 september  
Här finns rapporten  Mer information: Inbjudan i pdf
Frukostseminarium 25/9 med tema Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende
Välkommen på frukostseminarium & presentation av Äldrecentrums rapport: Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende- i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst (2018:3)
När: Tisdag, 25 september, 2018 kl 08.00 - 09.30.
Var: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11 Anmälan - senast 17 september.  
Här finns rapporten  Mer information: Inbjudan i pdf
Frukostseminarium 23/10 med tema Äldreomsorgens debutanter
Välkommen på frukostseminarium & presentation av Äldrecentrums rapport: Äldreomsorgens debutanter - En uppfljande rapoport över peridoen 2003-2015 (2018:3)
När: Tisdag, 23 oktober, 2018 kl 08.00 - 09.30.
Var: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11 Anmälan - senast 16 oktober.  
Här finns rapporten Mer information: Inbjudan i pdf
Utvärdering av Äldremottagningar
På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har Äldrecentrum utvärderat Äldremottagningar, d v s vårdmottagningar för personer 75 år och äldre, med fokus på organisation och hur de motsvarar kraven på tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Ett konkret exempel på tillgänglighet visade sig vara att kunna ringa en Äldremottagning och direkt få prata med någon utan att göra några knappval. Rapporten innehåller också tre scenarier för framtiden. Ska man fortsätta som idag med möjligheter till utveckling inom befintligt ersättningssystem? Är det bättre att istället göra Äldremottagningarna till egna enheter med egen personal och egna lokaler för att koncentrera kompetensen? Det tredje scenariot handlar om att integrera Äldremottagningen i hemsjukvårdens organisation.
Rapporten finns här
Samhället och äldre - öppna föreläsningar hösten 2018
Äldrecentrum erbjuder öppna föreläsningar om åldrandet i samarbete med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF i serien Samhället & äldre.
Höstens datum 2018: 12 september, 25 oktober, 4 december. Tid: kl. 13.30-15.00. Ingen föranmälan. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Pris: 40 kr. Medlemmar i PRO, SPF och SKPF betalar 20 kr.

12 september: Hur påverkas din hälsa senare i livet av ditt yrke och socioekonomisk position?
Hälsa senare i livet påverkas av förutsättningar och exponeringar under hela livet och erfarenheter från arbetsmarknaden bidrar till formandet av ojämlikhet i hälsa i den äldre befolkningen. Denna presentation behandlar hur socioekonomisk position och yrkets komplexitetsgrad är relaterat till hälsa senare i livet.
Föreläsare: Alexander Darin-Mattsson, med. doktor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet & Stockholms Universitet, numera Database Manager vid The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

Höstens program för serien Samhället & äldre finns på www.aldrecentrum.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155 (ny adress sedan 1 juni)     113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här