Preheader.
Nyhetsbrev nr 2:2016 från
Stiftelsen Äldrecentrum
Åsa Regnér, Äldreminister
Äldretema med äldreministern i Almedalen
Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning är rubriken på Stiftelsen Äldrecentrums och Svenskt Demenscentrums seminariedag den 5 juli under sommarens Almedalsvecka i Visby. Seminariet gästas av bland andra barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt Stockholmspolitikerna Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd, och Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att ställas inför och hur ser lösningarna ut? En demensvård utan tvång, är det möjligt? Det är några frågor som tas upp under seminariet där både forskare och yrkesverksamma inom vård och omsorg deltar. Läs mer

Varmt välkommen!
Åsa Regnér, Äldreminister
Höstens utbildningar inom mat och måltider
Nu finns förslag på nya teman och upplägg för olika utbildningar inom "Mat och måltider" (pdf). Exakt program kan även skräddarsys efter era specifika önskemål. Nytt inför hösten är Verktyg för observation, där Äldrecentrum kan bistå med introduktion. Boka gärna i god tid! Läs mer

Redan nu finns möjlighet att anmäla sig till två kurstillfällen i höst: Äta hela livet – om munvård och sväljsvårigheter och Kan måltid bli kvalitetstid? Ett helhetstänk runt maten i hemtjänst. Läs mer i Äldrecentrums kalender
Reflektion och bemötande inom äldreomsorgen
Stiftelsen Äldrecentrum planerar att under hösten 2016 anordna ännu en metodkurs i reflektion och bemötande för omsorgspersonal inom äldreomsorgen i Stockholms län. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om vilken betydelse reflektionsprocessen kan ha för att utveckla kompetens, arbetsmiljö och samarbete samt få redskap att reflektera på både individ- och gruppnivå. Anmäl dig senast den 15 augusti. Läs mer om kursen
Nytt nummer av Äldre i Centrum – tema multisjuka
Multisjuka är i fokus i nya numret av Äldre i Centrum som också innehåller reportage om musik i demensvården, forskarporträtt med professor Laura Fratiglioni och nydisputerade Lisa Söderström samt nya avhandlingar och lästips. I numrets krönika får vi följa med när "Vilse i pannkakan"- Staffan Westerberg "går i barndöme". Läs mer
Nyheter från SNAC-studien
Det är högre risk för kvinnor än män att utveckla Kol, lukt-minnet försämras med åldern, personer med demenssjukdom har höga läkemedelskostnader och förlust av nära anhörig påverkar äldres livstillfredsställelse och dödlighetsrisk är några av rubrikerna i SNAC-studiens senaste nyhetsbrev. The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) är en svensk nationell studie om åldrande, vård och omsorg. Läs mer i nyhetsbrevet (pdf)
Stockholms läns demensdag 2016
"För en mer personcentrerad vård" är temat på konferensen under Stockholms läns demensdag den 15 september. Mycket händer på demensområdet – inte minst att nya nationella riktlinjer är på intåg. Bland årets talare finns bland andra Margareta Skog, Karolinska Universitetssjukhuset, Pia Skott, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Rozita Torpoor, Migrationsskolan, samt reportern och programledaren Katarina Hultling, som talar om mänskligt mod och konsten att våga ta hand om sig själv, inte bara andra. Läs mer
Seminarium: Utveckling inom hemtjänst
Den 4 oktober anordnar Aleris Hemtjänst ett inspirationsseminarium om utveckling inom hemtjänst. Under de senaste femton åren har det skett en förändring av äldreomsorgen där allt fler personer bor kvar hemma trots omfattande behov av vård och omsorg. Denna utveckling ställer både ökade och nya krav på hemtjänsten och dess utförare. Seminariet riktar till chefer, biståndshandläggare, beslutsfattare och omsorgspersonal med flera. Läs mer
Höstens program i serien ”Äldre och åldrande”
I föreläsningsserien "Äldre och åldrande" kan du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Hösten 2016 arrangeras fyra föreläsningar som bland annat handlar om palliativ vård, att använda musik i demensvården samt att åldras med utvecklingsstörning. För att delta behöver du ha ett abonnemangskort som gäller för hösten 2016.
Läs mer om ”Äldre och åldrande”
Samhället & äldre – höstens öppna föreläsningar
Varje termin erbjuder stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Hösten 2016 tar föreläsningarna upp frågor som: Är det möjligt att förebygga Alzheimers sjukdom och demens? Våld går inte i pension – om äldres utsatthet för våld i nära relationer samt att åldras med utvecklingsstörning.
Läs mer om Samhället & äldre
Ny rapport: Kunskap hjälper våldsutsatta äldre
Länsstyrelsen i Stockholm genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till ”nyckelpersoner” som arbetar inom äldreomsorgen i länets kommuner. Ett länge ouppmärksammat område, eftersom fokus tidigare främst har legat på våldsutsatta yngre. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat utbildningen och även belyst hur kunskaperna har kunnat användas i det dagliga arbetet.
Läs mer
Under hösten 2016 bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till en ny omgång av grundutbildningen om våld i nära relationer; om hur man som personal bör och kan agera. Kursen riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Utbildningen omfattar två dagar och är uppdelad i tre steg; våga se, våga fråga och våga agera. Första kurstillfället är den 8 november. Läs mer om kursen
FUB-konferens om åldrande 2016
FUB – ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Höstens FUB-konferens i november kommer bland annat att ta upp det senaste om sjukdomen demens, psykisk ohälsa hos äldre och hur man kan leva ett värdigt liv som pensionär. Snart kommer mer information på Stiftelsen Äldrecentrums webbplats – håll utkik!
Välkommen till Öppet hus!
Den 27 oktober bjuder Aging Research Center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Svenskt Demenscentrum in till öppet hus i Äldreforskningens hus på Gävlegatan 16.

Under förmiddagen i Äldreforskningens Hus kan du lyssna på seminarier från husets ämnesexperter. Du kan också prova din handstyrka och testa ditt luktsinne hos SNAC-K och prova på Hjärnlabbets kognitiva minnesträning. Utöver detta kan du ta del av posterutställning, bok- och informationsbord.

Under eftermiddagen kommer öppna föreläsningar att hållas i Aula Medica.
Läs mer
Trevlig sommar!
önskar Stiftelsen Äldrecentrums medarbetare
Facebook   Twitter   LinkedIn
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
               
    
Gävlegatan 16    113 30 Stockholm    
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här