Nyheter från Stiftelsen Äldrecentrum - bland annat om ett extrainsatt frukostseminarium om god omsorg runt måltiden.
Nyhetsbrev nummer 1:2016
från Stiftelsen Äldrecentrum

Reflektion - första temat i föreläsningsserien "Äldre och åldrande"
Den 27 januari är det dags för första föreläsningen i serien "Äldre och åldrande". Föreläsningsserien riktar sig till dig som är anställd inom äldreomsorgen. Övriga teman under våren är ålderism, kvalitet i hemtjänsten samt säker mat.

För att kunna delta i föreläsningsserien behöver du ett abonnemangskort som gäller för våren 2016. Föreläsningarna hålls i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Läs mer
Bostäder att bo kvar i - bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
Det är temat för första föreläsningen i den öppna föreläsningsserien "Samhället och äldre" den 1 februari 2016. Alltför många äldre bor i bostäder som inte är tillgängliga om till exempel rörelsehinder tillkommer vid åldrandet. Många äldre, inte minst kvinnor, har inte råd att flytta till en nybyggd tillgänglig lägenhet eller att bo kvar efter en renovering. Det finns en efterfrågan på bostäder med möjlighet till gemenskap. Föreläsare är Ewa Samuelsson, särskild utredare och före detta Äldreborgarråd.

Föreläsningarna arrangeras av Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF och SPRF och hålls i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Pris för medlemmar i PRO, SPF och SPRF är 20 kronor, för övriga kostar det 40 kronor. Läs mer
Extrainsatt frukostseminarium om god omsorg runt måltiden
Äldrecentrum har tagit fram ett nytt material för observation vid måltider inom äldreomsorgen − God omsorg runt måltiden. Det är ett hjälpmedel att använda inom den egna verksamheten för att få en uppfattning om vad som fungerar bra respektive vad som kan förbättras vid måltider.

Frukostmötet den 27 januari blev snabbt fullbokat och därför sätter vi in ett extra den 16 februari där vi presenterar verktyget och tipsar om vårt övriga material om mat och måltider. Dessutom visar vi den uppdaterade webbutbildningen Mat och hälsa för äldre. Läs mer
Inbjudan till seminarium - Tugga hela livet!
När ätandet blir ett problem behövs hjälp med såväl munvård som med matens konsistens. Äldrecentrum bjuder åter in till en alldeles särskild eftermiddag den 18 februari med både teoripass och praktiska tips. Föreläsare är tandtekniker Arne Olsson och Maria Juslin från ACT, medicinsk tandvård vid Stockholms sjukhem och konsulent Jenny Boman från Findus Special Foods. Läs mer
Frukostseminarium om reflektion som arbetsutveckling
Välkommen på ett frukostseminarium den 9 mars om reflektion på arbetet! Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång på arbetsplatsen?

Flera av dessa frågor ges svar i den nyligen utgivna boken Reflektion som arbetsutveckling. Författarna Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman kommer under frukostmötet att presentera boken och berätta om erfarenheter från utbildningar samt av handledning av reflektionsgrupper inom äldreomsorgen. Läs mer
Konferens om kontaktmannaskap - boka in den 22 april!
Den 22 april arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum en konferens om kontaktmannaskap i möte med anhöriga. Konferensen riktar sig till personer som arbetar inom äldreomsorgen. Mer information kommer inom kort men boka in datumet redan nu.
Fokusdag för hemtjänst: Goda måltider för äldre - mer än bara mat
Den 18 april håller Nationellt centrum för måltiden en utbildningsdag där förmiddagen arrangeras i samverkan med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Dagen är en grundutbildning inom mat och måltider för äldre samt i service och bemötande. Under fokusdagen får du ökad kunskap kring livsmedelssäkerhet, kost och näringsbehov hos äldre samt hur man genom bemötandet kan bidra till en god måltidskvalitet. Läs mer
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här