Rörelse är temat för nya numret av Äldre i Centrum, utbildning klar för språkombudsutbildare samt ett nytt verktyg för måltidsobservation - det är några av nyheterna från Stiftelsen Äldrecentrum.
Nyhetsbrev nr 8:2015 från
Stiftelsen Äldrecentrum

Äldre i Centrum, nummer 4
Nytt nummer av Äldre i Centrum - tema rörelse
Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin. Dessutom porträtteras den nya ordföranden för Sveriges gerontologer, professor Susanne Iwarsson, och mycket mer. Läs mer
Språkombudsutbildare
Utbildning klar för språkombudsutbildare
Den 10 december avslutades den första utbildningen för språkombudsutbildare där tio regionala college från Vård- och omsorgscollege (VO-college) var representerade.

De 22 språkombudsutbildarna är nu redo att utbilda språkombud i sina regionala college, med hjälp av den nyutvecklade språkombudsutbildningen i konceptet Blended Learning. Blended Learning är en form där traditionellt klassrumslärande kombineras med webmaterial och Facebookgrupper. I anslutning till detta tas också ett språkstöd för utbildningen Demens ABC fram. 

Arbetet med språkombud och Demens ABC har genomförts med stöd av Skolverket och i samverkan mellan VO-College, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Läs mer
Nytt verktyg för måltidsobservation
Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram ett nytt material för observation vid måltider inom äldreomsorgen − God omsorg runt måltiden. Det är ett hjälpmedel att använda inom den egna verksamheten för att få en uppfattning om vad som fungerar bra respektive vad som kan förbättras vid måltider. Läs mer
Utbildningar inom mat och måltider 2016
Här hittar du Stiftelsen Äldrecentrums utbildningar inom området mat och måltider. Utbildningarna riktar sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och LSS-verksamhet, med flera. Bland utbildningarna finns kurser i livsmedelshygien samt mat, måltid och näring vid demenssjukdom samt om hur man kan förebygga och upptäcka undernäring. Läs mer (pdf)
Inbjudan till informationstillfälle för vårdcentraler om kvalitetsregister
Kvalitetsregistren är till för att långsiktigt underlätta arbetet vid vårdenheter. Målet är att ge en säker och kvalitativ vård och omsorg. Till och med år 2016 ges utbildning till ansvariga för vårdcentralerna i Stockholms län via länets FoU-enheter. Stiftelsen Äldrecentrum och FoU Nordost bjuder därför in ansvariga för vårdcentralerna till ett informationstillfälle den 20 januari. Läs mer
Frukostseminarium om måltidsobservation
Den 27 januari bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium där verktyget för måltidsobservation presenteras. Dessutom ges tips om material och utbildningar om mat och måltider. Frukostseminariet riktar sig till chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Läs mer och anmäl dig här
Inbjudan till seminarium: Tugga hela livet!
När ätandet blir ett problem behövs hjälp med såväl munvård som med matens konsistens. Stiftelsen Äldrecentrum bjuder åter igen in till en uppskattad eftermiddag den 18 februari med både teoripass och praktiska tips.

Föreläsare är leg tandtekniker Arne Olsson och Maria Juslin från ACT, medicinsk tandvård vid Stockholms sjukhem samt konsulent Jenny Boman från Findus Special Foods. Läs mer
Program för föreläsningsserien "Äldre och åldrande" våren 2016
I föreläsningsserien får du som är anställd inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Under våren hålls fyra föreläsningar med teman som reflektion, ålderism, kvalitet i hemtjänsten samt säker mat.

För att kunna delta behöver du ett abonnemangskort som gäller för våren 2016. Korten är inte personbundna utan kan användas av olika personer på arbetsplatsen. Läs mer
Program för vårens öppna föreläsningar inom "Samhället och äldre"
Kärlek - vad är det? Det är ett av vårens teman för föreläsningarna i serien "Samhället och äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Övriga föreläsningar handlar om tillgänglighetssmarta boendemiljöer samt om fattigdom och socialpolitik spelar någon roll för våra överlevnadschanser? Läs mer 
Konferens om kontaktmannaskap - boka in den 22 april!
Den 22 april 2016 arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum en konferens om kontaktmannaskap i möte med anhöriga. Konferensen riktar sig till personer som arbetar inom äldreomsorgen och tar bland annat upp vad det innebär att vara anhörig, palliativ vård och anhöriga samt våld i nära relationer. Mer information kommer i mitten av januari, men boka in datumet redan nu.
Jul, foto från fotoakuten.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här