Vilka faktorer påverkar kvaliteten i hemtjänsten? Läs mer i rapporten "Tillit och relationer".
Nyhetsbrev nr 7:2015 från
Stiftelsen Äldrecentrum
Länk till våra publikationer.
Rapporten Tillit och Relationer - Om kvalitet i hemtjänsten
Tillit och relationer - om kvalitet i hemtjänsten
Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt (nr 2015:4) som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

– Det som skapar värde för insatsen hemtjänst är kontinuitet, att mottagaren av omsorgen ska känna personen som kommer och veta vem det är. Då kan man bygga en relation och behöver inte ge nya instruktioner ideligen. Att det finns tillräckligt med tid liksom personalens kompetens och arbetsmetoder är också viktiga faktorer för kvaliteten, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
Läs mer om rapporten
Program för föreläsningsserien "Äldre och åldrande" våren 2016
I serien "Äldre och åldrande" får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Under våren hålls fyra föreläsningar med teman som reflektion, ålderism, kvalitet i hemtjänsten samt säker mat. 

För att kunna delta behöver du ett abonnemangskort som gäller för våren 2016. Abonnemangskorten är inte personbundna utan kan användas av olika personer på arbetsplatsen. Läs mer
Program för vårens öppna föreläsningar inom "Samhället och äldre"
Kärlek - vad är det? Det är ett av vårens teman för föreläsningarna i serien "Samhället och äldre". Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och föreningarna PRO, SPF och SPRF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Övriga föreläsningar handlar om tillgänglighetssmarta boendemiljöer samt om fattigdom och socialpolitik spelar någon roll för våra överlevnadschanser? Läs mer om Samhället och äldre
Inbjudan till informationstillfälle för vårdcentraler om kvalitetsregister
Kvalitetsregistren är till för att långsiktigt underlätta arbetet vid vårdenheter. Målet är att ge en säker och kvalitativ vård och omsorg. Till och med år 2016 ges utbildning till ansvariga för vårdcentralerna i Stockholms län via länets FoU-enheter. Stiftelsen Äldrecentrum och FoU Nordost bjuder därför in ansvariga för vårdcentralerna till ett informationstillfälle den 20 januari 2016. Läs mer
Nyhetsbrev från SNAC-studien
Nyheter från SNAC-studien
Anhöriga blir själva sjuka av att vårda sina nära och kära. Genen HHEX_23-AA tillsammans med diabetes kan ge en ökad risk för demens/Alzheimers sjukdom. Det är två av rubrikerna i SNAC-studiens nyhetsbrev. SNAC står för The Swedish National study on Aging and Care och är en svensk nationell studie om åldrande, vård och omsorg. Läs mer i nyhetsbrevet (pdf)
Stort intresse för SNAC-Kungsholmen
Stort intresse för SNAC-Kungsholmen
SNAC-studien kartlägger vilken betydelse levnadsvillkor, livsstil och personlighet har för hälsa och välmående för äldre. Den 14 oktober höll SNAC-K-studien informationsmöten för testdeltagare som deltar i studien. Närmare 600 personer deltog under dagens två föreläsningstillfällen.

SNAC-studien startade 2001 och den bedrivs på fyra platser i landet. I Stockholm omfattas Kungsholmen och Essingeöarna och studien kallas SNAC-K. Läs mer
Omslag för boken reflektion som arbetsutveckling
Handbok om reflektion
Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Boken beskriver på ett konkret sätt reflektionsarbetet i praktiken. Läs mer om boken
Mat och munvård på äldres villkor
Medicinsk tandvård, förebyggande munhälsoarbete och konsistensanpassad mat stod på temat när Äldrecentrums koststrateger bjöd in till två utbildningstillfällen under hösten. Utbildningarna riktade sig till personal inom hemtjänst och omsorg om funktionsnedsatta.
Läs mer
Äldrecentrum söker vikarierande kommunikatör
Är du en erfaren kommunikatör som gärna tar sig an nya utmaningar? Som kommunikatör arbetar du med Äldrecentrums externa och interna kommunikation. Läs mer om tjänsten
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här